Doktorgrad om karbonatbergarter


Torsdag 13. mars forsvarer Moustafa Dernaika sin doktorgrad i petroleumsteknologi. Han har forsket på variasjon og klassifisering av egenskaper til karbonatbergarter.

Matematiske ligninger beskriver strøm av olje, gass og vann i et oljereservoar. Ligningene inneholder størrelser som varierer med hvor i reservoaret det strømmer. For karbonatbergarter kan variasjonen være stor over korte avstander og det er umulig å angi denne variasjonen i detalj til bruk i ligningene.

Klasseinndeling av størrelsene
I sin avhandling foreslår Dernaika å inndele størrelsene klassevis, da det er påvist med måling i laboratoriet at de deler av reservoaret som tilhører en klasse gir omlag samme størrelser til ligningene. Dette forenkler beskrivelse av strømmen i reservoaret betraktelig, samtidig som det antageligvis er tilstrekkelig nøyaktig.

Verdifullt bidrag
Moustafa Dernaikas avhandling har tittelen: «Exploring Petrophysical and Flow Properties in Complex Carbonate Reservoirs: Variations with Different Rock Types».

Arbeidet gir et verdifullt bidrag til å bestemme de størrelsene som er nødvendige for en matematisk beskrivelse av strøm i et reservoar.

Avhandlingen skal Dernaika forsvare i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiS torsdag 13. mars. Hans hovedveileder har vært professor ved UiS, Svein M. Skjæveland.

Alle interesserte ønskes velkommen til både prøveforelesningen klokken 10:00 og disputas klokken 12:15. Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.

Bakgrunn
Moustafa Dernaika er 39 år og kommer fra Libanon. Han er utdannet kjemiingeniør (bachelor- og mastergrad) ved Middle East Technical University. Dernaika har siden september 2010 vært daglig leder for Ingrain Inc. Abu Dhabi.

Les mer om ved UiS.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (28.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol