Habermas-seminaret UiS, 2014


Seminaret er eit internseminar ope for tilsette ved UiS. Aktuell tekst til kvar seminardato vert gjort kjent og distribuert seinast 14 dagar før kvart seminardato (ta kontakt med innleiar for kvar gong). Første gong torsdag 20. mars.

 1. Den kritiske offentlighetens betydning for demokratiet
  Innleiing: Ole Andreas Engen, IMKS (UiS)
  Tid: Torsdag 20. mars 1330-1500.
  Stad: Rom 249, Kjell Arholms hus, UiS
   
 2. Konstituering av individ, samfunn og diskursetikk gjennom kommunikativ samhandling
  Innleiing: Henrik Kvadsheim, IMKS (UiS)
  Kommentar om språkfilosofien til Habermas ved Terje Blåsternes, UB (UiS)
  Tid: Torsdag 3. april 1330-1500.
  Stad: Rom 249, Kjell Arholms hus, UiS
   
 3. Forfatningspatriotisme og ideen om postnasjonalt demokrati
  Innleiing: Svein Tuastad, IS (UiS)
  Kommentar om borgar-omgrepet til Habermas: Anders Vassenden, IS (UiS)/IRIS
  Tid: Torsdag 22. mai 1330-1500.
  Stad: Rom 249, Kjell Arholms hus, UiS

Arrangør: Arbeidsgruppe med Svein Tuastad, Henrik Kvadsheim, Terje Blåsternes, Anders Vassenden og Ole Andreas Engen


 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (10.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol