Forskningsseminar på AM


Tirsdag 11. mars kl 12. 15 er det et forskningsseminar på Arkeologisk museum med den spennede tittelen «Høvding eller kriger? En tolkning av sosiale relasjoner i eldre bronsealder med utgangspunkt i osteologiske analyser av en massegrav». Det er arkeolog Hilde Fyllingen som leder seminaret.

I 1969 ble det, under uttak av grus til en ny fotballbane, gjort et unikt funn på Sund i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Det ble oppdaget store mengder menneskebein uten noe klart gravgjemme.  Arkeolog Hilde Fyllingen kom, ved en tilfeldighet, over dette materialet da hun skulle skrive sin hovedfagsavhandling.

Funnet , som ble 14C datert til slutten av eldre bronsealder, viste seg å bestå av minst 22 individer i alle aldersgrupper. Over halvparten av individene hadde klare skader, både av ny og gammel dato. Ved analyser av skadene, sett i forhold til aldersfordelingen og deponeringsmåten, ble det fort klart at dette dreide seg om en massegrav.

Så hva skjedde egentlig på Sund i eldre bronsealder? Hvilke mekanikker i samfunnet kunne føre til at en hel liten befolkningsgruppe ble slaktet ned?
Og, var dette et lokalt fenomen eller var det resultatet av mer omfattende endringer i samfunnsstrukturen?

Forskningsseminaret holdes 11/3 kl. 12.15 på Arkeologisk Museum. Alle er velkomne.


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (07.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskningsseminar på Arkeologisk museum
Forskningsseminar på Arkeologisk museum
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no