Mobilitetsstipend lyses ut i FRIPRO med frist 21. mai 2014


Ny mobilitetsordning under FRIPRO fra 2014: Forskningsrådet lyser ut tre-årige stipender hvorav to år skal tilbringes i utlandet og et år skal tilbringes ved en norsk institusjon. Utlysningen er åpen for alle fagområder og institusjoner.

Å reise utenlands krever en del forberedelser. Derfor går Forskningsrådet ut med informasjon allerede nå, slik at de som vurderer å søke får bedre tid til å planlegge og å ta nødvendige kontakter med aktuelle samarbeidspartnere.

Dette kjennetegner mobilitets-stipendet:

  • Alle norske forskningsinstitusjoner kan søke.
  • Det er åpent for søknader fra alle forskningsfelt.
  • Personer av en hvilken som helst nasjonalitet kan motta stipendet.
  • Man kan søke 0-6 år etter avlagt doktorgrad.
  • Stipendet gis for opp til tre år: to år i utlandet og ett år i Norge.
  • En norsk institusjon har arbeidsgiveransvaret i hele perioden.
  • En avtale med utenlandsk institusjon må legges ved søknaden.
  • Inntil 14 mobilitetsstipend vil tildeles ved hver utlysning.
  • Avtalen Forskningsrådet og EU forhandler om vil gjelde utlysninger i 2014, 2015 og 2016.

Lenke til mer informasjon

Lenke til utlysning

Det vil være mulig å opprette søknad fra 4. april av. Dette gjelder også andre kategorier innen FRIPRO.

Ta kontakt med forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA) på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard for helserelaterte prosjekter, og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (11.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol