Forum for forskning 11. mars: Systematic reviews - Fordeler og ulemper ved forskjellige typer review-artikler


I løpet av de siste tiårene har review-artikler blitt stadig mer populære, både å publisere og å sitere. I årets første Forum for forskning får vi innsikt i fordeler og ulemper med ulike typer systematiske review, slik som Cochrane-review og metaanalyser.

Systematiske oversiktsartikler er forsøk på å oppsummere den nåværende forskningsstatus på et emne, gjennom å analysere og diskutere forskning publisert av andre. Review utføres etter en objektiv liste over kriterier, men hver disiplin eller tidsskrift, har preferanser for bestemte typer review, og det finnes retningslinjer for hvordan man skal gjennomføre disse.

 

Professor Annet De Lange, HAN University of Applied Sciences Arnhem & Nijmegen, Nederland, og gjesteprofessor ved Universitetet i Stavanger har erfaring fra Systematic reviews, Cochrane-reviews og Metaanalyser. I denne sesjonen vil hun demonstrere grunnleggende Cochrane Review, og ta oss trinnvis gjennom prosessen med fokus på refleksjoner og beslutninger som må gjøres systematisk. Hun vil også gjøre sammenligninger og diskutere fordeler og ulemper med de ulike typene.


Tid og sted: Tirsdag 11. mars 14:15-15:30 , rom EAL-316

Kaffe og te vil bli servert. Velkommen til årets første seminar!

Nærmere informasjon om Forum for forskning finner du her

---

 

Systematic reviews: Pros and cons of different types of reviews

Tuesday March 11, 14:15-15:30, in

Over the last decade review articles have become increasingly popular, both to publish and cite. Systematic review articles are attempts to summarize the current state on a topic, through analyzing and discussing research previously published by others. Systematic reviews determine an objective list of criteria. However, each discipline or journal, has preferences for certain types of reviews, and there are guidelines for how to conduct these reviews.

Professor Annet De Lange, HAN University of Applied Sciences Arnhem and Nijmegen, The Netherlands, and Visiting Professor at University of Stavanger has experience from Systematic reviews, Cochrane Reviews, and Meta analyses. In this session she will demonstrate the basics of Cochrane Review, and take us step-wise through the process with focus on the reflections and decisions that have to be made systematically. She will also make comparisons between Systematic reviews, Cochrane reviews and Meta analyses, and discuss pros and cons.

Coffee and tea is served.

Welcome to the seminar!

For more information about Forum for forskning press here

 

4 eksempler på ulike review-artikler: Cochrane-review, meta analysis, narrative review, systematic review.


Annet de Langes hjemmeside.
 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (12.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol