Regionale forskningsfond vest (RFF-VEST) lyser ut 18 mill. kr


De regionale forskingsfondene (RFF) lyser ut 18 mill. kroner til forskningsprosjekter med frist 9. april 2014. Man kan søke om inntil 1 mill. kroner i året i inntil 3 år. RFF-VEST forutsetter samarbeid med regionale bedrifter eller regionale offentlege instanser i flere av utlysningene.

Man kan søkeom midler innen fire forskjellige temaer:

  • Bærekraftig matproduksjon – grøn og marin sector
  • Energi
  • Reiseliv
  • Offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet

Hvem kan søke?

Tidligere har kun kommuner, fylkeskommuner, eller bedrifter kunnet søke på disse midlene (gjerne i samarbeid med forskningsinstitusjoner). Dette vil være hovedregelen også i denne utlysningen, men man vil åpne for at forskningsmiljøer kan stå som søker, spesielt innen temaet "Vestlandet 2025".

Se RFF-VEST sin hjemmeside for detaljer om utlysningene

Handlingsplan RFF-VEST 2014-2015

Ta kontakt med forskningsrådgivere på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard bistår ved helserelaterte prosjekter og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (26.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol