Forelesning om byggingen av Sørlandet som region


Onsdag 5.mars holder Dag Hundstad (PhD) forelesningen "Sørlandet – fra terra incognita til sommerferieland". Forelesningen, som er i regi av Forum for historie, kultur og samfunn, er på Arkeologisk museum.

Fram til begynnelsen av 1900-tallet ble Agder oftest regnet som en del av Vestlandet. I 1902 lanserte forfatteren Vilhelm Krag begrepet «Sørlandet», og i 1930-årene førte utviklingen av kystbasert reiseliv og rekreasjon til at «Sol, sommer, Sørland» ble et sterkt varemerke.

Dag Hundstad (PhD) er forsker ved Universitetet i Agder, og innlegget bygger på hans doktoravhandling fra 2013. Her drøftes årsaker til at sørlendingene lyktes i å bygge en tydelig regional identitet i løpet av en kort tidsperiode. Og hvordan oppstod egentlig forestillingen om den blide sørlending?

Velkommen til møte i Forum for historie, kultur og samfunn
Onsdag 5. mars 2014 på Arkeologisk museum, kl 19.00 (i kafeen)

Vel møtt!
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (27.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol