Forskningsseminar med Helge Sørheim


Tirsdag 25.02 holdes det et forskingsseminar på Arkeologisk museum. Helge Sørheim ønsker diskusjon rundt et manus under arbeid, tema for manuset er "Hus og tun som sosial arena i en brytningstid".

Gjennom forskningsrådsprosjektet «Forskning i fellesskap» med deltagelse fra de arkeologiske universitetsmuseene, deltar førsteamanuensis Helge Sørheim i en undergruppe «Gården som sosial arena». 

Han vil i denne forbindelse legge frem et manus som er under arbeid til diskusjon. Arbeidet tar for seg de sosiale aspektene som er knyttet til hustyper, tun og landskap i forbindelse med at hus og tunform blir vesentlig endret ved innføring av laftekunsten fra ca. år 1000.  Fra samme tid får vi også en ny religion og oppkomst av bysamfunn der helligsted, hus og bomiljø også blir endret med de følgene dette får for det sosiale miljøet. 

Seminaret holdes på Arkeologisk museum, seminarrom 1 og 2, tirsdag 25.02 kl 12.15
 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (24.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Helge Sørheim, Arkeologisk museum
Helge Sørheim, Arkeologisk museum
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no