Den kanadiske barnevernsforskeren Chris Walmsley besøker Institutt for sosialfag 3. mars


Walmsley er professor og forsker i sosialt arbeid og barnevern ved Thompson Rivers University i British Columbia, Canada. Han er nå sammen med kollega Lise Tessier på studietur til de nordiske landene for å se på hvordan man her arbeider med familier og barnevelferd.

Walmsley har blant annet publisert en rekke arbeider innen kjønn og barnevern med fokus både faderskap og hvordan relasjonen mellom faderskap og moderskap konstrueres i barnevernsarbeid.

 

Dette er en forskningsinteresse også for førsteamanuensis Åse Vagli ved Institutt for sosialfag. Hun vil sammen med Walmsley innlede til samtale om kjønn i barnevernsarbeid i en workshop. Det legges opp til en uformell setting for faglig samtale mellom flere. Det blir spennende å sammenligne trekk ved barnevernsarbeid i Norge og Canada og erfaringer med hvordan kjønnsdimensjonene viser seg i barnevernspraksis.
 

Workshopen holdes i Kjell Arholms hus 3. mars fra kl. 10-12. i rom KA A-146. 
 

Alle interesserte er hjertelig velkommen. Påmelding til Åse Vagli innen 27.februar.
 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (20.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Chris Walmsley
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no