Russlandstipend til studenter og faglig ansatte 2014-2015


Russland tilbyr stipend til utdanning ved føderale statlige utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning. Dette er en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med russiske samfunnsforhold.

Studenter og faglig ansatte ( med norsk stasborgerskap)  som ønsker et utdannings eller forsknings opphold i Russland i 2014-2015 får nå muligheten til å søke om stipend for å realisere dette. Ordningen er opprettet på bakgrunn av den bilaterale utdanningsavtalen mellom Norge og Russland. Stipendet også gjelder sommerskolekurs. Studenter slipper da å betale studieavgift, og får normalt også tilbud om studentbosted og et mindre stipend.

Søknadsfrist: 1.april 2014

Ordningen gjelder for bachelor- og master studenter, PhD.stipendiater og for faglige ansatte.

Finansiering
Kandidaten som har fått studieplass, får dekket studieplass(skolepenger)  og får utbetalt et månedlig stipend etter russisk sats. 

For mer informasjon om stipendordningen, søknadsprosedyre, anbefalte studiesteder se : http://studeriutlandet.no/Hva-vil-du-studere/Studie-og-forskningsstipend/Utdannings-og-forskningsstipend-i-Russland

Kandidaten må selv bære kostnader ifm. henting, reise til studiestedet og kjøp av helseforsikring i Den russiske føderasjon. I dollar utgjør disse kostnadene fra 250 USD (henting etter ønske og reise til studiestedet) og helseforsikring fra 250 USD årlig. I samsvar med det det russiske migrasjonsreglementet skal studenten komme til studiestedet ikke senere enn 20 dager før innreisestudievisumet går ut.

Søknad
Søknader sendes til Senter for internasjonalisering av utdanning, som velger ut kandidater

Kontaktperson :  Seniorrådgiver Herdis Kolle, Pb.1093, 5809 Bergen, +47 55 30 38 99  e-post: herdis.kolle@siu.no


Sist oppdatert av Bente Dale (20.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Moskva den røde plass
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no