Martin Gulbrandsen ved UiS får 6.7 mill. kroner gjennom fellesløftet


I Forskningsrådets program for fri prosjektstøtte, FRIPRO, er vitenskapelig kvalitet det avgjørende kriteriet for bevilgning. Fordi midlene er så vanskelige å få, knyttes det også prestisje til en slik tildeling. Martin Gulbrandsen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap var blant de 6 % som fikk høyeste karakter 7 på sitt prosjekt, og får nå prosjektmidler gjennom fellesløftet til sitt prosjekt på fagområdet algebraisk geometri.

Kategorien «unge forskere» ble introdusert i Forskningsrådet gjennom FRIPRO programmet for første gang i 2013, for å stimulere unge fremragende talenter til en videre forskerkarriere. 22 prosjekter ble tildelt til sammen 152 mill. innenfor det ordinære FRIPRO-budsjettet i 2013. I tillegg ble det tildelt 300 millioner til ytterligere 42 prosjekter gjennom fellesløftet, og det var kun prosjekter innenfor kategorien Unge forskere som fikk midler gjennom denne ordningen.

Fra UiS ble det i 2013 sendt 19 søknader til FRIPRO, hvor fire av disse gikk under kategorien «unge forskere». Martin Gulbrandsen var den eneste ved UiS som fikk midler gjennom FRIPRO denne runden. Prosjektets tittel er "Knipper på abelske varieteter: Deriverte  kategorier, modulrom og stabilitet". Prosjektet tilhører fagfeltet  algebraisk geometri, en gren av ren matematikk med røtter i studiet av  geometrien til løsningsmengder av polynomielle ligningssystemer. Eksempler på slike mengder er kjeglesnitt, det vil si ellipser, parabler og hyperbler.

Disse kurvene er løsningsmengder til andregradspolynomer i to variable. En problemstilling innenfor algebraisk geometri som har fått stor  oppmerksomhet er "Fermats siste teorem", som til sist ble løst av Andrew  Wiles på nittitallet.

Les mer om FRIPRO tildelingen her


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (20.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol