Åse Kari Hansen Wagner fortsetter som senterleder


Wagner er ansatt i ny åremålsperiode som senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret.

Åremålsstillingen som senterleder har hun ivaretatt fra 1.8.2010. Wagner har permisjon fra sin faste stilling som førsteamanuensis i norsk ved Lesesenteret, en stilling hun tiltrådte 1.1.2001.

Hun har også erfaring som førsteamanuensis og doktorgradsstipendiat i nordisk språk ved daværende Institutt for nordisk språk, Høgskolen i Stavanger.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (14.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol