Prosjektleders ABC


Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring (AØV) har utarbeidet en informasjonsfolder for prosjektledere: «Prosjektleders ABC». Informasjonsfolderen tar for seg de viktigste hovedreglene vedrørende økonomisk oppfølging og organisering av eksternt finansierte prosjekt ved UiS.


«Prosjektleders ABC» vil være en første introduksjon til det å være prosjektleder ved UiS. Folderen samt mer detaljert informasjon om de enkelte tema som omtales, er tilgjengelig på våre nettsider via Prosjekthåndboken.


I tillegg vil folderen være tilgjengelig i papirversjon ved administrasjonen ved hvert fakultet/museum. Nye prosjektledere vil rutinemessig få tilsendt informasjonsfolderen.  

Vi håper dette vil være til hjelp for nåværende og fremtidige prosjektledere ved UiS.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (04.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol