Jürgen Habermas kommer til UiS


11. september holder filosofen Jürgen Habermas foredraget Democracy in Europe ved Universitetet i Stavanger. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Jürgen Habermas er en av vår tids store tenkere og toneangivende europeiske intellektuelle.  Arbeidene hans spenner over et bredt spekter av humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, blant annet filosofi, etikk, samfunnsteori og sosiologi, politisk teori, rett og rettsteori.

Et gjennomgående tema i forfatterskapet hans er forutsetningene for et demokratisk samfunn. Habermas har vært aktiv i diskusjonen om EU har utspilt sin rolle som brobygger i Europa.

Holbergforelesningene
Forelesningen ved UiS er en del av Holbergforelesningene. Tidligere vinnere av Holbergprisen holder gjesteforelesninger ved universiteter i hele landet. Prisen deles årlig ut for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Disse prisvinnerne holder forelesninger ved andre universiteter:
Natalie Zemon Davis: NTNU, tirsdag 8. april
Jürgen Kocka: Universitetet i Agder, mandag 5.mai
Manuel Castells: Universitetet i Nordland, torsdag 15.mai
Julia Kristeva: Universitetet i Bergen, torsdag 26.november
 


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (31.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol