Debatt om PR og politikk


Onsdag 12. februar klokka 19:00 møtes statsvitere, informasjonsrådgivere, politikere og mediefolk på Folken til debatt om utviklingen i PR-bransjen.

Debatten har overskriften: «Hvem styrer politikerne? Medierådgivingsbransjens samfunnsrolle».

I forbindelse med dannelsen av Solberg-regjeringen fikk spørsmålet om politisk påvirkning stor oppmerksomhet. En av statsrådene og flere av statssekretærene hadde bakgrunn fra den raskt voksende medierådgivningsbransjen.

First House, Geelmuyden-Kise og Burson-Marsteller er navn på firma med høy profil og hemmelige kundelister, som i økende grad tillegges stor innflytelse på både politikken og mediene.

Debatten tar opp følgende spørsmål:

  • Er det politikerne eller kundene som styrer? 
  • I hvilken grad vanskeliggjør bruken av slike firma medias muligheter til å utføre sin rolle som overvåker og kritiker av maktforholdene i samfunnet?
  • Er medierådgivningsbransjens tjenester et legitimt hjelpemiddel for aktører uten tilgang til maktens korridorer?
  • Hvorfor er ikke ansettelse i medierådgivningsbransjen en like uproblematisk bakgrunn for politikere som ansettelse i mektige interesseorganisasjoner?
  • Er politikken medialisert, og hva betyr dette for samfunnsutviklingen?

Innledere er:

Ketil Raknes: tidligere statssekretær for SV, rådgiver i Burson-Marsteller og snart ansatt som amanuensis ved Markedshøyskolen

Magnhild Meltveit Kleppa: Fylkesmann, tidligere statsråd og stortingsrepresentant for Senterpartiet

Gunnar Thesen: Seniorforsker ved IRIS og postdoktor ved i Universitetet i Århus: Om politikkens medialisering

Arrangør er UIS Debatt, Statsviterforeningen i Rogaland og Folken.

Gratis inngang, åpent for alle.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (31.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol