Vellykket skriveseminar på Utstein


Fra 13. til 15. januar arrangerte SV-fakultetet strukturert skriveseminar på Utstein kloster hotell. I to dager jobbet tretten vitenskapelig ansatte med å skrive på egne vitenskapelige artikler og bokkapitler, samtidig som de fikk diskutere selve skriveprosessen med hverandre.

Skriveseminar var designet for at vitenskapelig ansatte som holder på med en artikkel eller et bokkapittel fikk satt av to sammenhengende dager til å skrive, hvor alt det praktiske var ordnet.

Trude Furunes, prodekan for forskning ved SV-fakultetet, startet med å gi rammer for opplegget, og bakgrunn for hvordan seminaret var planlagt. Her ble det poengtert at det viktigste man må gjøre for å øke skriveaktiviteten er å regelmessig sette av tid i kalenderen - reservert til skriving.

Seminaret hadde tre hovedformål:
1) gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
2) gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned å skrive selv om man bare har 1,5-2 timer til rådighet, og ikke minst
3) lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

I løpet av seminaret hadde deltakerne sju skrivesesjoner (á 1,5-2 timer) viet til egen skriving, med mulighet til å jobbe konsentrert uten avbrytelser. Før og underveis satte hver enkelt seg mål og delmål for eget arbeid, der litt av læringen bestod i å sette og justere delmål slik at de ble realistiske. Mål og delmål ble delt mellom deltakerne to og to, og virket derfor i større grad forpliktende enn om man setter mål for seg selv alene.

Det meste av tiden var viet egen skriving.

I pausene var det tid til å snakke sammen, og det ble knyttet nye kontakter på tvers av institutter og fagområder, samt delt gode tips. De som deltok spente vidt, fra nybegynnere som knapt har skrevet artikler tidligere, til høytpubliserte professorer.

– Med så gode tilbakemeldinger tar vi sikte på å gjennomføre et skriveseminar til i løpet av 2014, sier prodekan for forskning Trude Furunes.


Seminaret bygger på disse referansene:

• Murray, R. & Newton, M. (2009). Writing retreat as structured intervention: margin or mainstream?, Higher Education Research & Development, 28:5, 541-553.
• Silvia, P.J. (2008). How to write a lot: A practical guide to productive academic writing. Washington, DC. American Psychology Association. 


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (28.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Trude Furunes
For å øke skriveaktiviteten er det viktig å regelmessig reservere tid i kalenderen til skriving, ifølge Trude Furunes, prodekan for forskning ved SV-fakultetet.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no