Offentlig PhD: bidra til å kartlegge interessen.


Forskningsrådet skal starte opp en ordning med Offentlig sektor–ph.d i løpet av 2014, og ønsker nå å kartlegge interessen for ordningen. Nå kan du bidra til best mulig planlegging av og informasjon om ordningen. Svar innen 15. februar.

Offentlige virksomheter kan søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad som er relevant for virksomhetens ansvarsområde. Kandidaten skal være minst ett år i virksomheten og tilsvarende på gradsgivende institusjon.

Ordningen er under utforming, men noen rammer er fastsatt. Mer informasjon finner du her: Retningslinjer Offentlig ph.d.

Nå kan du bidra til å kartlegge interessen, som vil være til hjelp for vår planlegging av og informasjon om ordningen.

Svar på spørsmålene her

Det er helt uforpliktende å svare på undersøkelsen. Man er ikke forpliktet til å sende inn en søknad selv om man melder interesse. Det er heller ikke en forutsetning for senere søknad at man har sendt inn en interessemelding.

Aktuelle søkere er kommuner/fylkeskommuner, kommunal/fylkeskommunal virksomhet, statlig eller annen offentlig virksomhet.

Modell fra nærings-ph.d.

Den nye ordningen med Offentlig sektor-ph.d. utformes etter modell av Næringslivs ph.d.-ordningen, som ble innført i 2009.

Kandidaten som skal ta en Offentlig sektor-ph.d. må ha opptak til doktorgradsprogram ved en doktorgradsgivende institusjon, med de samme kvalitetskrav og retningslinjer som gjelder for alle doktorgrader. Doktorgradsarbeidet skal være i tråd med virksomhetens langsiktige kompetansebehov.

Første utlysning for ordningen planlegges i løpet av første halvår 2014. Mer informasjon og utlysning vil komme på Forskningsrådets nettsider.

Kontaktperson ved UiS: Lena Forgaard


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (27.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol