Vellykket forsøk med digital eksamen ved UiS


I løpet av høsten 2013 har UiS gjennomført et større forsøk med innføring av digital eksamen. Til sammen 25 emner og ca. 500 kandidater har deltatt i forsøket som også har foregått i et nært samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Målet med prosjektet har vært å teste ut og vinne erfaring med ulike programvareplattformer. Slike erfaringer vil være viktige når UiS i løpet av 2014 skal velge leverandør. Denne høsten har en testet ut to system: den såkalte eksamensmodulen i itslearning og programvareplattformen Inspera  Assessment.

Digital eksamen betyr i praksis at alle studentbesvarelser til eksamen leveres digitalt. En slik innlevering gir muligheter til å håndtere den videre prosessen opp mot administrasjonen, sensorer og Felles studentsystem (FS) på en enklere måte enn i dag. Samtidig skal systemet gjøre det lettere å foreta plagieringskontroll automatisk.

Sensorene får oppgavene digitalt og kan velge om de vil skrive de ut i papirformat eller lese på dataskjermen. Endelig sensur meldes deretter direkte inn i systemet, som håndterer både hjemmeeksamen og «skoleeksamen», med og uten hjelpemidler. I tillegg legger systemet til rette for bruk av varierte vurderingsformer og kombinasjon av ulike typer flervalgseksamen og mer essaypregede eksamensformer.

Det foregår for tiden en begynnende satsing på digital eksamen både ved andre høgskoler og universitet både her i landet og i resten av Europa.
- Det har derfor vært viktig å være aktive i en fase av denne utviklingen der vi kan være med å påvirke de store programvareleverandørene, sier Kjetil Dalseth og Jon Bjelland ved IT avdelingen som har ledet prosjektet.

Sammen med miljøet for universitetspedagogikk, UNIPED og faglærere ved alle de tre fakultetene ved UiS har de gjort flere verdifulle erfaringer i forsøksprosjektet.
- Ved å invitere faglærere til å teste ut ulike varianter av systemet vinner vi erfaringer som vi kan spille videre til systemleverandørene, sier Dalseth.

- Forsøket ved UiS må også sees i sammenheng med den store mobiliseringen som skjer i videregående skole. De studentene som banker på vår dør de neste årene vil ha erfaring med denne eksamensformen og det er viktig å være forberedt på dette, sier Bjelland.

Samtidig understreker begge at implementeringen av digital eksamen vil foregå over tid i nært samarbeid med de vitenskapelig tilsatte. Ansatte vil få rikelig med tid til å teste ut systemet og selv vinne erfaringer før en eventuelt bred innfører av systemet ved UiS.

- Vi må også være åpne for at digital eksamen ikke nødvendigvis vil passe alle emner ved UiS, legger Dalseth til. I slike situasjoner må en utvise skjønn og fleksibilitet.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no