Informasjon om overgang til nytt sak/ arkivsystem ved UiS - Public 360


Universitetet i Stavanger har i årsskiftet 2014- 2015 gå bort i fra ePhorte og over til ett nytt Sak- /arkivsystem Public 360, levert av selskapet Software Innovation. Overgangen skjer i samarbeid med Uninett og rundt 38 andre UH- institusjoner i Norge.

Public 360 representerer en ny generasjon arkivsystem som vil gjøre saksbehandling betraktelig enklere, ikke minst for brukere som ikke daglig jobber med elektronisk saksbehandling. I tillegg vil P360 åpne opp for integrasjoner med blant annet FS (Felles Studentsystem).

Dokumentsenteret er alltid behjelpelig med råd og praktisk hjelp i denne sammenheng.

Ved spørsmål tilknyttet overgang til Public360 kan man henvende seg til dokumentsenteret:

Epost: dokumentsenteret@uis.no eller 51 83 30 00


Sist oppdatert av Tove Opsahl (07.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol