Foredrag med Patrick Huse 29. januar


Patrick Huse holder onsdag 29. januar foredrag over temaet "Mangfoldets plass mellom sosialt behov og sosialt begjær".

Patrick Huse er maler og multimedieartist. Foredraget holdes på  Arkeologisk museum kl.19.00-20.30

Foredraget tar utgangspunkt i Nordområdene. Patrick Huse vil formidle hva arbeidet med Nordområdene har betydd for hans egen kunstneriske utvikling og for innholdet i kunsten.

I foredraget tar han også for seg hvordan kunst er blitt et samfunnsmessig anliggende, hvordan kommunikasjon i det offentlige rom inneholder etisk og moralsk ansvar og medfører valg med hensyn til hvilket innhold som blir kommunisert. Bildematerialet som blir brukt, viser arbeidsmetoder og forutsetninger knyttet til innsamling av relevant samfunnsmessig materiale.

Foredraget er en del av vårens program fra Forum for historie, kultur og samfunn.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (21.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Patrick Huse.
Patrick Huse kommer til AMS 29.januar.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no