Vil ha mer kvalitet i høyere utdanning


Under Kontaktkonferansen i Oslo i dag la regjeringen fram syv punkter som vil være førende for hva som skal gjøres innen forskning og høyere utdanning de neste fire årene. – Målet er høyere kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren startet i dag talen sin med å referere til statsminister Erna Solberg, som har kalt kunnskap for den nye oljen.

– Det vil være kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren som avgjør om vi lykkes med å realisere kunnskapssamfunnet. Regjeringen vil ta de grepene som trengs. Både finansiering og struktur skal gjennomgås, sa Røe Isaksen på Kontaktkonferansen.

Stikkord for regjeringens prioriteringer innen høyere utdanning er kvalitet, struktur og finansiering. 

I en pressemelding presenteres regjeringens syv punkter for høyere kvalitet:

1. Regjeringen skal oppnevne en ekspertgruppe som skal gjennomgå hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Gruppen settes ned i løpet av våren. Deres viktigste oppdrag vil være å se på hvordan finansiering kan styrke kvaliteten i forskning og høyere utdanning.

– Det overordnede målet er å se på hvordan eventuelle endringer i finansieringssystemet kan bidra til å styrke kvalitet på forskning og utdanning, sier Røe Isaksen.

2. Vi har nå satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. Målet med prosessen er å sikre høy kvalitet i alle studietilbudene i universitets- og høyskolesektoren. Vi tar sikte på at stortingsmeldingen legges fram våren 2015.

– Vi skal ikke starte strukturarbeidet med å tegne kartet. Først vil vi sette tydelige kvalitetskrav, så vil strukturen i høyere utdanning følge av disse standardene. Jeg tror likevel det er sannsynlig at en av konklusjonene i prosessen vil være at vi bør redusere antallet institusjoner. Det betyr ikke nødvendigvis en reduksjon i antallet læresteder eller campuser. Men kvalitetskravene må få konsekvenser for strukturen, sier Røe Isaksen.

3. Regjeringen legger frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning til høsten. Denne vil styrke forutsetningene for å gjøre de langsiktige og strategiske prioriteringene som er viktige for å oppnå høy kvalitet.

4. Norge skal utvikle flere verdensledende forskningsmiljø. I dialog med universitets- og høyskolesektoren vil regjeringen finne og satse på aktuelle miljøer og institusjoner som kan bidra til gjennombruddsforskning i verdensklasse.

5. Vi skal sørge for at Norge lykkes i EUs nye forskningsprogram Horisont 2020. I løpet av våren lanserer vi strategien for norsk deltakelse. En vellykket strategi må ta utgangspunkt i hvordan vi motiverer hver enkelt forsker til å søke.

6. Regjeringen skal se på hvordan vitenskapelig ansatte i varetas. Det inkluderer rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling.

7. Vi skal legge trykk på lærerutdanning. Gode lærere er grunnmuren i kunnskapssamfunnet. De er forutsetningen for hvor godt vi lykkes i universitets- og høyskolesektoren så vel som hele resten av samfunnet.

Se pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Les hele talen til kunnskapsministeren

Kontaktkonferansen er kunnskapsministerens årlige samling for alle rektorer og direktører ved norske universiteter og høyskoler, og andre sentrale personer for norsk høyere utdanning og forskning.

Årets konferanse har fått tittelen «Mangfold og elite». Målet med konferansen er å løfte fram en diskusjon om hvordan universitets- og høyskolesektoren kan videreutvikles med det mål å både ivareta bredden og mangfoldet samtidig som kvaliteten løftes og fremragende fagmiljøer får gode vekstvilkår. 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (22.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
VIL HA MER KVALITET: På Kontaktkonferansen i Oslo i dag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram regjeringens syv punkter for prioriteringer innen høyere utdanning. Stikkord for prioriteringene er kvalitet, struktur og finansiering.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER