Hva er PROFRES?


PROFRES er en forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. I disse dager lanserer samarbeidspartnerne UiA, UiN og UiS nye nettsider og SøknadsWeb til forskerskolen - som har oppstart høst 2014.

Forskerskolen åpner offisielt med «Kick-off» og symposium 1.-4. september 2014. På våre nettsider www.uis.no/profres kan du lese mer om forskerskolen, hvordan og hvem som kan søke opptak, hvilke aktiviteter, kurs og emner vi tilbyr o.s.v.

Søknadsfrist er satt til 1. mars 2014.

Forskerskolens tilbud kommer i tillegg til tilbudene i institusjonenes ph.d.-programmer. Vi ønsker å tilby kommende PROFRES kandidater og fagmiljøene innenfor helse, velferd og utdanning en møteplass av høy kvalitet og av stor verdi for yrkesutøvelsen innenfor de aktuelle sektorene.

Forskerskolen PROFRES er et unikt og spennende tilbud til ph.d.-kandidater som:
• er tatt opp på doktorgradsprogram på Universitet i Agder, Nordland eller Stavanger eller ved en annen forskningsinstitusjon, nasjonal/internasjonalt, som inngår samarbeidsavtale med ett av de tre universitetene
• arbeider med problemstillinger og har en forskningstilnærming som er i tråd med forskerskolens profil
 

PROFRES er finansiert av de tre universitetene for perioden august 2014 - desember 2017 og skal ledes og koordineres fra Universitetet i Stavanger. Det er plass til ca. 35 ph.d.-kandidater på forskerskolen.

Forskerskolen faglige ledelse:
Leder Febe Friberg, professor – febe.friberg@uis.no
Elisabeth Willumsen, professor – elisabeth.willumsen@uis.no 
Ann Marie Støkken, professor – anne.m.stokken@uia.no
Kåre Fuglseth, professor – Kare.Fuglseth@uin.no 

Spørsmål vedrørende søknad og opptak kan rettes til administrativt ansvarlig Stina Holth stina.s.holth@uis.no


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol