EØS-midler til kultursamarbeid med Romania


Åtte millioner euro ligger nå til fordeling i EØS-potten til små og store kulturprosjekter. Norske kulturaktører er invitert med som partnere i store prosjekter og kan selv søke på midlene til reisestøtte og små prosjekter. Søknadsfristene er i april 2014.

I det rumenske kulturutvekslingsprogrammet kan man søke om støtte til prosjekter innen hele kulturfeltet, inkludert visuell kunst, musikk, scenekunst. Det kan være ulike type aktiviteter, for eksempel tiltak som gjør at kunstnere når ut til nye publikumsgrupper, festivaler, kompetanseheving, utvikling av nye metoder for å arbeide med kulturelt mangfold, samt ny kunstnerisk produksjon og formidling av minoriteters kultur og kulturarv.

- Det er store midler og vi får bare én utlysning. Derfor er det viktig at norske aktører griper sjansen raskt, sier seniorrådgiver Astrid Bjerke i Kulturrådet.

Forberedende besøk
For å legge til rette for et godt prosjektsamarbeid er det også mulig å søke om midler til å treffes for å utvikle prosjektsøknaden sammen. I prosjektene skal den norske partneren aktivt involvere seg i planleggingen av prosjektet og søknadsskrivingen. Nye muligheter til å søke reisestøtte er ventet om kort tid!

Vilkår
Små prosjekter – fra 5.000 til 15.000 euro
Den totale summen som skal tildeles mindre prosjekter er på 623 566 euro. Her kan også norske enkeltpersoner som er kunstnere, kulturarbeidere eller studenter søke.
Søknadsfrist: 25. april

Store prosjekter – fra 50.000 til 200.000 euro
Den totale summen som skal tildeles er 6 327 957 euro.
Søknadsfrist: 7. april

Lav egenandel i prosjektene
Kulturutvekslingsprogrammene i EØS-midlene har lave egenandeler sammenlignet med andre finansieringsordninger. Det samme gjelder for det rumenske kulturutvekslingsprogrammet. For offentlige virksomheter kan tilskuddet dekke inntil 100 % av prosjektkostnadene. For enkeltpersoner kan tilskuddet dekke inntil 90 % av prosjektkostnadene.

Les mer om utlysningen på hjemmesiden til Kulturrådet.

Kontaktperson i Kulturrådet:


Astrid Bjerke (EØS-midlene, Romania og Tsjekkia)

Astrid Bjerke
astrid.bjerke@kulturradet.no
Tel. 21045981 / 920 93 518


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol