Kurs i russisk språk og kultur - med administrativ tilnærming


Jobber du med internasjonale saker og trenger mer kunnskap om Russland? Det norske universitetssenter i St.Petersburg (DNUSP) tilbyr kurs spesielt rettet mot administrativt ansatte ved universiteter og høgskoler.

Det norske universitetssenter i St.Petersburg (DNUSP) tilbyr kurs i internasjonalt universitetssamarbeid med Russland, inkludert oppdatering av eller innføring i russisk språk og kultur. Kurset er nytt og henvender seg spesielt til ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Kurset holdes fra mandag 19. til søndag 25. mai 2014 i universitetssenterets lokaler.

Kursprogrammet omfatter:
- fem faglige foredrag om det russiske utdanningssystemet, om regelverk, struktur og etikk-kodeksen ved russiske universiteter og akademier
- besøk fra senterets partnere - universiteter, vitenskapsakademier, biblioteker og vitenskapelige samlinger i St. Petersburg
- forelesninger om russisk kultur, nyere historie, politikk og internasjonalt universitetssamarbeid
- ekskursjoner til byen og omliggende områder (rundtur i byen, besøk av Ermitasje, Det russiske museum, byer Pavlovsk og Pusjkin)
- 5 lunsjer på hotell Smolninskaja
- 1 middag

Prisen er 3000 NOK for eierinstitusjoner, i tillegg til 20 prosent overhead for alle deltakere.  I tillegg kommer reise- og oppholdskostnader. Kostnadene kan enten dekkes av deltakerne selv eller av arbeidsgiver. DNUSP hjelper til med å bestille hotell eller å finne alternativer til rimelig overnatting.

Senteret utsteder visuminvitasjon så du kan søke visum. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Beskjed om kurset kommer i gang vil bli gitt umiddelbart etter søknadsfristen, så du rekker å bestille fly, hotell og å skaffe deg visum.

Tillegsprogram
Alle som ønsker å få dypere kunnskaper i russisk språk kan ta 20-timers språkkurs.

Språkkurs har to nivåer:
- innledningskurs for begynnere
- påbyggingskurs for viderekomne

Undervisning på begge nivåer er 4 timer per dag.

Kurset betales ekstra. Prisen er 3000 NOK for eierinstitusjoner pluss 20 prosent overhead for alle deltakere. 

Bindende påmeldingsfrist er 1. februar 2014. 

For ytterligere informasjon og tilsending av påmeldingsskjema, send en e-post til instituttleder Tamara Lönngren tamara.lonngren@uit.no med kopi til kontorsjef Ekaterina Egorova administrator@norunivspb.ru

Les mer om Det norske universitetssenter i St. Peterburg


Sist oppdatert av Silje Stangeland (20.12.2013)

Skriv ut artikkel print symbol