Innovasjonsprosjekt på CORE fikk 4.5 mill. kroner


Clemens Furnes fra CORE, fikk i samarbeid med Prekubator, Biosentrum AS, Gastronomisk institutt og Nofima, 4.5 mill. kr fra Forskningsrådet til å utvikle et biologisk lim som kan brukes i matindustrien til å utvikle nye produkter. Limet består av et torskeprotein kalt transglutaminase, som kan binde proteiner sammen uten selv å bli brukt opp.

Transglutaminaser er en gruppe proteiner som finnes naturlig i høyere organismer og som har som oppgave å katalysere en unik enzymatisk reaksjon. Ved å kryssbinde forskjellige proteiner kan de fungere som biologisk lim uten selv å bli brukt opp. Enzymet danner sterke bindinger mellom proteiner som tåler videre prosessering som steking, frysing, koking og nedkjøling uten at bindingene ødelegges. Enzymet har derfor et stort potensial for anvendelse i næringsmiddelindustrien. Det produseres et stort volum biprodukter fra fiskeindustrien i Norge. Ved å restrukturere biter og avskjær kan en utvikle nye og attraktive fiskeprodukter med høyere verdi for produsenten og dette kan øke det totale fiskekonsumet i Norge. Enzymet er unikt fordi det er aktivt ved lave temperaturer (4oC). Dette er gunstig for bruk i matproduksjon, fordi høye temperaturer ville forringe kvaliteten på produktene.

Forskningsgruppen på CORE har sekvensert og klonet et kuldeadaptert transglutaminase enzym med opprinnelse fra torsk. Nå er de klare til å oppskalere produksjonen av kuldetilpasset transglutaminase fra torsk for anvendelse i næringsmiddelindustrien. Prosjektet vil bestå i kloning og karakterisering av transglutaminasen etterfulgt av optimalisering og oppskalering av produksjonsprosessen til kommersielle nivåer. Prosjektet vil gå over tre år.
 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (20.12.2013)

Skriv ut artikkel print symbol