Invitasjon til møte med forskningsrådet- Samfunnsprogrammet og humaniora (7RP)


Den 25. januar (kl 10.00-12.00) arrangerer EU-fagenheten et møte med forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter for samfunnsprogrammet og humaniora (SSH) innenfor EUs forskningsprogram (7RP).

Den 25. januar (kl 10.00-12.00) arrangerer EU-fagenheten et møte med forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter for samfunnsprogrammet og humaniora (SSH) innenfor EUs forskningsprogram (7RP). Man er nå i gang med å diskutere utlysningen for neste år, og det kan derfor være viktig å delta på dette møtet for å få innsikt i hvilke temaer som kommer i neste utlysning. Dette er også en fin mulighet for å diskutere konkrete prosjektforslag med EU- kontoret til forskningsrådet.

Dato: Fredag 25. januar
Tid: Kl. 10.00-12.00
Sted: Ellen og Axel Lunds hus- (EAL-H-317 nhs)

Program:
- Hva er viktig å prioritere når det gjelder deltakelse i FP7 (15- 20 min)
- Presentasjon av prioriteringer SSH i FP7, også hvordan Samfunnsforskning er representert i andre programmer (45 min)
- Fagmiljøer ved UiS/IRIS presentere ideer for kommentarer til forskningsrådet (1 time)


Vennligst gi tilbakemelding til Kyrre Aas (kyrre.aas@uis.no) ved EU fagenheten om du ønsker å delta.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (22.07.2008)

Skriv ut artikkel print symbol