Samfunnssikkerhetskonferansen 2014


Hvilke konsekvenser kan færre politidistrikt få og hvilke fordeler er det med sentralisering av ressurser i politiet? Sentraliseringens dilemma er et av temaene for samfunnsikkerhetskonferansen som arrangeres torsdag 9. januar, 2014.

I utredningen Politianalysen ble mer sentralisering, samling av ressurser, høyere spisskompetanse og større konsentrasjon om kjerneoppgavene i politiet anbefalt. Vi nærmer oss en ny politiorganisering.

På konferansen «Samfunnsikkerhet og nye trusselbilder» skal Hans Vik, politimester i Rogaland politidistrikt, snakke om organisasjonsutfordringer i politiet.

Organisering for samfunnssikkerhet er tema for Lise H. Rykkjas foredrag. Hun er postdoktor ved Universitetet i Bergen og for tiden gjesteforsker ved Stanford University. «Samvirkeprinsippet i praksis» er tittelen på foredraget til Anne Karin Hamre, fylkesmann i Sogn og Fjordane.


Erfaringer fra andre land

Konferansen vil også fokusere på samfunnsikkerhet i et internasjonalt perspektiv. Hvordan kan vi dra nytte av andre land sine erfaringer?

Samfunnssektorenes rolle og erfaring med internasjonalt samarbeid er tema for foredraget til avdelingsdirektør i Politidirektoratet Kaare Songstad, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Jon Lea, Brigadier General i NATO JWC John Doucette og helsedirektør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

Konferansen retter søkelys mot risiko- og sårbarhetsanalyser. Alle kommuner er pålagt å gjennomføre slike analyser. I hvor stor grad er risiko- og sårbarhetsanalyser nyttige? Hva er tro og hva er kunnskap i samfunnssikkerhetsarbeidet? Fylkesmann i Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa leder denne bolken av konferansen.


Stor interesse

Samfunnsikkerhetskonferansen arrangeres i år for ellevte gang.

– Det pleier å være stor interesse for konferansen, og vi håper på stor deltakelse også i år. Det er inspirerende for vårt fagmiljø at vi har en slik konferanse. De som deltar får møte fagfolk på høyt nivå fra ulike sektorer, sier Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger og leder for arrangementskommiteen.

Fristen for å melde seg på er 6. januar.

Samfunnsikkerhetskonferansen 2014 er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland politidistrikt og NATO JWC.

Program og påmelding til samfunnsikkerhetskonferansen på UiS’ konferansesider.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (10.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no