Forskningsrådet lyser ut midler med frist 12. februar 2014


Det lyses nå ut forskningsmidler innen utdanningsvitenskap, samfunnssikkerhet, samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning og forskning om sykefravær. I tillegg lyses det ut arrangementsstøtte og publiserinsstøtte innen utvalgte programmer.

Informasjon om de forskjellige utlysningene finnes også på

Det utlyses nå blant annet:

 - 300 mill kr. til forskning og innovasjon i utdanningssektoren gjennom FINNUT. 

- 55 mill. kr til forskerprosjekter på samfunnssikkerhet gjennom SAMRISK

- 34 mill kr. til samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til petroleum gjennom PETROSAM

- 8 mill kr. til forskning om spesielle arbeidstidsordninger gjennom PETROMAKS2 og SYKEFRAVAER

- 46 mill kr. til forskning om sykefravær, arbeid og helse gjennom SYKEFRAVAER

- 30 mill kr. til  helse- og omsorgstjenesteforskning gjennom HELSEOMSORG

- Støtte til produksjon, oversettelse og språkvask – humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag (PUBL)

- Støtte til arrangering av en serie av nordiske utforskende workshops (NOS-HS)

- Arrangementsstøtte til global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) 

 

Oversikt over alle utlysninger i forskningsrådet. 

Ta kontakt med Vibeke Bull i forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) for spørsmål om utlysningene eller for hjelp i søknadsprosessen.
 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (19.12.2013)

Skriv ut artikkel print symbol