Vitenskapsakademiets vårprogram er klart


Vitenskapsakademiet i Stavanger har publisert sitt program for våren 2014.

Torsdag 16. januar:
Postdoc Rasmus Glenthøj, Syddansk Universitet:
"1814- krig, nederlag, frihed"
Fellesmøte med forum for historie, kultur og samfunn.

Onsdag 12. februar:
Professor Eystein Jansen, Bjerknessenteret, UiB:
”Det vitenskapelige grunnlaget for FN’s klimapanels 5. rapport”
Fellesmøte med NTVA.

Onsdag 12. mars:
Professor Jaakko Saraste, Institutt for biomedisin,UiB:
”Nobelprisen i fysiologi 2013 – om hvordan cellene organiserer sitt transportsystem”. Fellesmøte med NTVA.

Onsdag 23. april:
Dosent Jan Opsal, Misjonshøgskolen:
”Verdigrunnlag og menneskesyn i islam  og kristendom”.

Onsdag 14. mai:
Tidligere sjefsredaktør Tom Hetland, Stavanger Aftenblad:
"Grunnlovens fundamentale verdier – hvordan står de i dag?"

Tirsdag 14. juni:
Årsmøte og 10-årsjubileum.
Utdeling av ViS-prisen for forskningsjournalistikk. Foredrag ved prisvinneren. Festmiddag. Tid og sted vil bli annonsert senere.
 

Alle møtene er åpne for alle og gratis. De foregår på Arkeologisk museum i tidsrommet 1900-2030.

Les mer på Vitenskapsakademiets nettsider.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (12.12.2013)

Skriv ut artikkel print symbol