Hyggelig julesamling


Tradisjonen tro var alle UiS-ansatte i dag invitert til julesamling med julekaker, sang og samvær med gode kolleger. Årets samling var flyttet fra Tjodhallen til kafeen i Arne Rettedals hus på grunn av eksamensavvikling.

Rektor Aslaug Mikkelsen oppsummerte i sin tale 2007 som et rikt år med mange begivenheter på UiS.

- I år er det levert mye spennende på universitetet. Vi har fått gaver fra Gjedeobo-familien og finansnæringen. Disse gavene kommer, sammen med andre gaver, i kjølevannet av initiativ fra fagmiljøene ved UiS og IRIS, sa Mikkelsen og trakk fram at 2007 også vært et år med mange spennende konferanser og bokutgivelser fra UiS-ansatte.

Av andre viktige ting trakk hun spesielt fram etableringen av Senter for entreprenørskap, SAMRISK-tildelingene til tre prosjekter innen risiko og samfunnssikkerhet, den nylige Forskningsrådet-tildelingen til petroleumsøkonomi-forskning, samt at Xenoclipse-prosjektet har fått internasjonal ros.

- Alle fagmiljøene våre har dessuten levert SWOT-analyser. Disse blir verdifulle i det videre strategiarbeidet. Også strategiseminarene som har vært holdt på instituttene, vil bidra til å skape en åpen og god debatt når Stjernø-utvalget kommer med sin innstilling i januar 2008, sa Mikkelsen.

Universitetsdirektør Per Ramvi fokuserte på viktigheten av at det nye rektoratet og det nye styret samarbeider med administrasjonen om å nå UiS’ ordnende mål.

- Jeg tror også høstens statsrådsskifte, med Tora Aaasland som ny forsknings- og høyere utdanningsminister, vil vise seg gunstig for sektoren vår, spådde Ramvi.

Sist oppdatert av (18.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av UiS-ansatte på julesamling.
F.v. Siren Erichsen fra personalavdelingen, Kathrine Remers Hanssen, Inger Gåsemyr og Anne Beth Våga fra Universitetsbiblioteket.

IMD-studentene Olaug Mundal (t.v.) og Linn Ellise Hovland fikk fram julestemningen med nydelige julesanger.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER