Miniseminar 4. desember: Utlysning i nytt utdanningsprogram (FINNUT)


Invitasjon til miniseminar om nytt program for "forskning og innovasjon i utdanningssektoren" (FINNUT) onsdag 4. desember 2013, kl. 13:00-15:00 i Arne Rettedals hus, aud. Ø-110. Første utlysning har frist 12. februar 2014.

NY UTLYSNING – NYE FORSKNINGSMULIGHETER!

Programmet «Forskning og innovasjon i utdanningssektoren» (FINNUT) lyser ut inntil 158 millioner kroner med søknadsfrist 12. februar 2014.

Du inviteres til seminar den 4. desember 2013, fra kl. 13:00-15:00 for å gå nærmere inn på selve utlysningen, virkemidler som brukes, og for å drøfte aktuelle problemstillinger og muligheter. Her vil det bli anledning til å lære om den konkrete søknadsutformingen, men også til å løfte fram problemstillinger og muligens finne fram til aktuelle partnere som du kan samarbeide med.

FINNUT er et stort og langsiktig program som dekker hele utdanningssektoren – fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring.

FINNUT skal følge opp målene i forskningsmeldingen Lange linjer – kunnskap gir muligheter Meld. St. 18 (2012-2013) om økt kvalitet, større dristighet og fornyelse, sterkere internasjonalisering og bedre samspill om utvikling og bruk av kunnskap.

Sentrale mål i strategien er å bygge sterke og flerfaglige forskningsmiljøer på feltet, heve forskningens kvalitet og relevans, utvikle en sterkere internasjonal orientering, legge til rette for fornyelse i forskningen og stimulere til velfungerende formidling av forskningsresultater og bedre samspillet mellom forskning, utdanning, praksis og innovasjon i utdanningssektoren.

Plan for seminaret 4. desember:
- Gjennomgang av programmet FINNUT og den aktuelle utlysningen med virkemidler og frister (v/Elaine Munthe).
- Planlegge søknad til programmet: Hvilke problemstillinger er dere opptatt av? Hvilke planer  har dere for søknader? Mulige tverrfaglige problemstillinger? Samarbeidspartnere? Diskusjon.

Neste seminar i denne rekken vil bli i januar (uke 3 el. 4). Da vil det være anledning å legge fram konkrete prosjektbeskrivelser og få hjelp til utforming av disse fra Vibeke Hervik Bull, rådgiver i forskningsavdelingen UiS.

Velkommen til alle interesserte!

Meld gjerne fra om du kommer til/eller kontakt hvis spørsmål:

Kontaktperson: Marianne Trå, marianne.traa@uis.no, tlf. 51831517

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (26.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol