ECIU Leadership Development Programme 2015


UiS inviterer faglig og administrativt ansatte til å søke på ECIU sitt lederutviklingsprogram for 2015. Over tre samlinger får deltakerne mulighet til å utvikle sine faglige og personlige lederegenskaper. Frist for å melde sin interesse er 6. februar 2015.

Om programmet
ECIU har siden 2003 arrangert et lederutviklingsprogram for unge ledere og erfarne ansatte med lederpotensiale. Programmet gir mulighet for faglig og personlig lederutvikling og går over tre samlinger. Den første finner sted i Brussel 19. - 22. mai. De øvrige datoene er Hamburg 18. - 11. september og Linköping 10. - 13. november.

Ansvarlige for det faglige programmet er Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) ved Universitetet i Twente.

Formål
Programmets formål er å bidra til lederutvikling for utvalgte kandidater ved ECIU-universitetene. Programmet gir deltakerne mulighet til å

  • reflektere over hva som karakteriserer lederskap og strategisk styring i universitetssammenheng
  • utvikle personlige lederegenskaper og ferdigheter
  • arbeide i et flernasjonalt prosjektteamet som fokuserer på en sak av strategisk betydning for en deltakende ECIU institusjon
  • utdype sin kunnskap om den politiske utviklingen i europeisk og global høyere utdanning
  • lære ved å utveksle erfaringer på tvers av ECIU universiteter og ulike høyere utdanningssystemer

Søknadsprosess
Interesserte melder seg på ved å skrive en kort søknad med informasjon om nåværende ansvarsområder samt motivasjon og forventninger for deltakelse i programmet. Søknaden må være på engelsk og sendes med påtegning fra nærmeste leder til Organisasjonspsykolog Marte Bøe, HR-avdelingen. Søknadsfristen er fredag 6. februar.

Les mer om progammet på www.eciu.org (påmeldingskjemaet skal ikke benyttes i denne omgang).  ECIU koordinator Bjarte Hoem kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Kostnad
Programavgiften er 3000,- Euro. I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter. Kostnadene må betales av den aktuelle deltaker sin enhet.

Information in English
ECIU Leadership Development Programme -flyer 2015.pdf
Brochure ECIU LDP 2015.pdf
ECIU LDP 2015 - Draft Programme.pdf


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (03.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol