Nye ansatt- og studentsider for Universitetet i Stavanger


Mandag 17. desember går UiS på lufta med nye ansatt- og studentsider. Det betyr at ansatte i løpet av mandagen vil få opp nye interne ansattsider som startside istedenfor "Døgnfluå", og studenter vil få opp nye studentsider som startside på PC-labene.

Dette betyr også at ansatte ved Universitetet i Stavanger endelig har én publiseringsløsning å forholde seg til, uavhengig om det  er ekstern informasjon eller intern informasjon til ansatte eller studenter som skal publiseres.

For ett år siden lanserte UiS nye eksterne nettsider (www.uis.no) som er laget ved hjelp av publiseringsløsningen CorePublish. Men frem til nå er intranettsidene og studentsidene laget i det "gamle" publiseringsverktøyet WEBCenter. Dette har vært tungvint for dem som jobber med nettinformasjon (man har måttet publisere to plasser) og uheldig (det skal lite til før feilinformasjon oppstår).

Medarbeidere i strategi- og kommunikasjonsavdelingen, enhet for studentservice, personalavdelingen, universitetsbiblioteket og IT-avdelingen har denne høsten jobbet med å flytte informasjon fra WEBCenter til CorePublish.
Den overordnede menyen er ny og ikke lenger organisert etter hvilken enhet som er ansvarlig for hvilken informasjon. Dette vil gjøre navigasjonen enklere og mer intuitiv.

Ansattsidene og studentsidene vil være tilgjengelige også utenfor UiS-nettverket, så det er gode grunner til å lære seg adressene (som er meget enkle) med én gang:

http://ansatt.uis.no

http://student.uis.no

Den overordnede menyen er altså organisert på en ny måte, men ellers er informasjonen flyttet over stort sett slik den lå i WEBCenter. Det betyr at hvis det har ligget ukorrekt og/eller utdatert informasjon på de gamle sidene er det en mulighet for at også det har blitt flyttet over.
Derfor oppfordres de av dere som har ansvar for nettinformasjon til å gå nøye gjennom det som ligger på de nye sidene, både ansatt- og studentsidene.

Alle som har jobbet med WEBCenter, og som forsatt skal publisere på nettet, må melde seg på kurs i CorePublish, som er et brukervennlig publiseringsverktøy. Hvis du ønsker å delta på kurs, vennligst ta kontakt med Sissel Sola på UiS IKT Kompetanse.

Hvis dere har spørsmål eller innspill, ikke nøl med sende en e-post til webmaster@uis.no.


 


  

Sist oppdatert av (17.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol