Justisministeren fikk foredrag om 22. juli


Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) fikk faglige perspektiver på krisehåndteringen 22. juli 2011 da han besøkte Transatlantic Science Week i Washington denne uka.

Professor Odd Einar Olsen fra Universitetet i Stavanger ledet sesjonen, som dreide seg om krisehåndtering på regjeringsnivå.

To eksempler sto sentralt: koordineringen av ressursene 22. juli og sikkerhetsregimet for offshore-industrien i Nordsjøen kontra Mexico-golfen.

I panelet satt en annen UiS-professor, , samt Michael Baram fra Boston University og Per Lægreid fra Universitetet i Bergen.

Krisehåndtering
Når det gjelder 22. juli diskuterte forskerne forholdet mellom departementene og underliggende, mer operative etater. Kan strukturelle forhold i organiseringen skape problemer for krisehåndteringen? 

I det andre caset, sammenlignet forskerne sikkerheten i henholdsvis Nordsjøen og Mexico-golfen. Her har det utviklet seg to helt ulike systemer for å unngå ulykker, som ble analysert av forskerne.

Stor konferanse
Transatlantic Science Week er en årlig konferanse med rundt 300 deltakere fra Norge på den ene siden og Nord-Amerika på den andre. Tema i år var utdanning og samfunnssikkerhet.

I tillegg til sentrale fagpersoner fra universiteter på begge sider av Atlanterhavet, deltok en rekke politikere og myndighetspersoner på konferansen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var blant deltakerne i Washington.

Les mer om Odd Einar Olsens foredrag i På Høyden

(Publisert 15.11.13)


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol