Midler til opprettelsen av et Nordisk senter for fremragende forskning (NCoE) innen samfunnssikkerhet


Nordforsk gir nå støtte til opprettelse av et til tre senter for fremragende forskning innen samfunnssikkerhet gjennom programmet Nordisk program om samfunnssikkerhet.

Initiativet er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Island og Finland, og støtte forutsetter også samarbeid mellom minst tre av disse landene. NCoE status og bevilgning oppnås for 5 år og har en ramme på 25 mill. NOK. Fristen for å søke er 15. januar kl. 14:00.

Søknader bør adressere ett, og helst flere av følgende aspekter knyttet til samfunnssikkerhet:

- Forebygging
- Kapasitetsbygging for respons og gjenoppretting
- Kommunikasjon
- Læring

Les mer om Nordisk program om samfunnssikkerhet.

Utlysning til senter for fremragende forskning.

Hver institusjon kan kun sende en hovedsøknad om NCoE. For mer informasjon om deltakelse i en slik søknad ved UiS, ta kontakt med daglig leder for SEROS, Sissel Haugdal Jore, eller Forsknings- og innovasjonsavdelingen (ved Forskningsrådgiver Vibeke Bull).
 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (15.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol