To nasjonale konferanser om Horisont 2020 (NARMA og UHR) med sentral deltakelse fra UiS


1. januar 2014 går det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, og forskingsmiljøer landet over forbereder seg nå til dette.

NARMA, norsk nettverk for forskningsadministrasjon, vier hele sin høstkonferanse 21. november til temaet, i tillegg arrangerer  UHR og FFA en beslektet konferanse dagen etter, hvor temaet er hvordan Norge kan øke deltakelsen i Horisont 2020. Fungerende forskningsdirektør ved UiS og leder av NARMA, Troels Gyde Jacobsen, har arbeidet med EUs forskningsprogram i mange år, og er invitert til å presentere på begge konferansene.

Program for NARMA konferanse.

Program for  UHR og FFA konferanse.
 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (13.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol