Forskningsseminar på Arkeologisk museum


Tirsdag 12. november kl. 12.15 blir det forskningsseminar på AM. Innleder Håkon Reiersen holder innlegget «Rituell destruksjon av ormehoderinger - en særegen praksis i tre vestnorske romertidsgraver».

Håkon Reiersen er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion ved Universitetet i Bergen.

I yngre romertid ble store gullringer med stiliserte ormehoder båret av personer i spesielt mektige elitemiljøer i Skandinavia.

Særlig kjente er de velbevarte ormehoderingene som en finner i flere ubrente og rikt utstyrte graver på Sjælland. De vestnorske gravene med ormehoderinger blir sjelden tatt med i den skandinaviske diskusjonen. Dette skyldes delvis at en ofte mangler god funnkontekst, men også det at tre av disse finnes kun som fragmenter av ringer som er kuttet opp og brent. 

I innlegget blir disse tre vestnorske gravfunnene diskutert sammen med sine skandinaviske paralleller. Målet er å få en forståelse for årsaken til hvorfor tre vestnorske ormehoderinger måtte utsettes for voldsomme handlinger ved ringbærerens død.

Forskningsseminaret finner sted i møterom 1,2,3 på Arkeologisk museum. Alle er velkomne.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (11.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Arkeologisk museum, UiS
Velkommen til forskningsseminar på Arkeologisk museum.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no