Kunstfaglig forum med Professor Øivind Varkøy " Den musikalske erfaringens egenverdi"


Institutt for musikk og dans har gleden av å invitere til årets siste kunstfaglige forum i Bjergsted; onsdag den 13. november kl. 18.00 i auditoriet i blokk 5.

Professor Øivind Varkøy, NMH, holder foredraget: Den musikalske erfaringens egenverdi.

"Alt forventes å være godt for noe. Lede til noe. Føre til et resultat. Et produkt. Noe som kan brukes til noe – av noen – og helst nå. Kravet om nytte – eller relevans som det gjerne heter – gjelder på alle områder, ikke bare mht. musikk og annen kunst. Vi er innsyltet i nyttetenkningen som noe selvsagt og ”naturgitt”.  Spørsmålet ”hva er det godt for?” kan i prinsippet selvsagt alltid stilles. Problemet er bare at vi da også nettopp gjør det. Men av og til er det feil spørsmål. Inspirert av Hannah Arendt kan vi si at om nyttetenkningen overordnes alt annet representerer den en anti-humanistisk tendens. Da truer den vår alles glede over friheten som ligger i ”formålsløse” aktiviteter – som opplevelser knyttet til natur, musikk, kunst, vennskap, religion – og andre ting som først og fremst er ”nyttig for det som er hinsides nytten”." 

Det blir foredrag med mulighet for spørsmål/ kommentarer/ samtale i etterkant.

Varkøy er professor i musikkpedagogikk ved NMH og i musikkvitenskap ved Örebro Universitet. Han er en attraktiv og hyppig benyttet foredragsholder over et meget bredt faglig spekter.

Onsdag den 13. november kl. 18.00 i auditoriet i blokk 5, Bjergsted. Gratis adgang!

Velkommen!


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (11.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol