Benn Folkvord er blitt professor


Benn Folkvord er tildelt personlig opprykk til professor i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger.

Folkvord har publisert en rekke bøker og artikler innen skatte- og selskapsrett, og har særlig spesialisert seg på omorganiseringer og transaksjoner.

Folkvord har bakgrunn som advokat, er skribent i flere aviser og har i tillegg til sin stilling ved Handelsøgskolen UiS en rekke verv, blant annet som nestleder i Skatteklagenemden for utenlandske skattesaker og som styreleder og dagligleder i Stiftelsen for høyere økonomisk/administrativ utdanning og forskning i Rogaland. Han er også medlem av Academic Committee i European Association of tax law professors.

Benn Folkvord underviser også ved flere andre utdanningsinstitusjoner, deriblant ved Handelshøyskolens BIs mastergradsprogram i skatterett og ved Høgskolen i Molde.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (01.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol