30 millioner til forskning fra Statoil


Statoil og UiS undertegnet i dag en avtale som gir UiS seks millioner kroner til forskning hvert år over en femårsperiode. Pengene skal i hovedsak gå til petroleumsforskning.

Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiS og Statoil. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor fag- og kompetanseområder som er strategisk viktige for begge parter.

Avtalen ble i dag signert av rekrutteringsdirektør Tone Rognstad i Statoil og prorektor Tor Hemmingsen ved UiS. Bjørn H. Hjertager, fungerende dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, understreker betydningen av samarbeidet.

– Avtalen er viktig for oss fordi den vil ytterligere utbygge og styrke sentrale deler av vårt satsingsområde innenfor petroleum- og offshorerelaterte fag, sier Hjertager.

Tre satsinger
Pengene fra Statoil skal gå til følgende tre hovedsatsinger:

  • Kompetansebygging og grunnforskning innen boring og brønnteknologi. Det innebærer å opprette et gaveprofessorat, ansette en stipendiat eller postdoktor og fylle en professor II-stilling.
  • Kompetansebygging, undervisning og/eller forskning innen økt oljeutvinning, integrert reservoarkarakterisering og undervannsteknologi.
  • Forskning knyttet til petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen på UiS.

Satsingsområdene og tilhørende aktiviteter vil bli diskutert, årlig revidert og bestemt av en styringskomité.

Grunnforskning
I avtalen mellom partene sikres universitetets rettigheter til fri publisering av sin forskning.

Det er også ønskelig at den økonomiske støtten stimulerer til forskningssamarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

I forbindelse med utdanning skal den økonomiske støtten benyttes til aktiviteter rettet inn mot studenter. Dette kan både være direkte støtte i form av stipender og ulike undervisningstiltak.

Les mer om avtalen på Handelshøgskolens nettsider.

Les mer om petroleumsforskningen ved UiS.

 


Sist oppdatert av Peter André Schwarz (18.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol