UiS har inngått rammeavtale med VWR International AS


UiS har inngått rammeavtale med VWR International AS om innkjøp av kjemikalier, forbruksartikler og utstyr til laboratorium. Avtalen skal løpe i tre år fra 1. september 2013 med opsjon på ett års forlengelse.

Avtalen skal omfatte alle typer kjemikalier og forbruksartikler til laboratorium som er tilgjengelig i leverandørens netthandel.

Avtalen skal videre omfatte laboratorieutstyr og -instrumenter tilgjengelig i leverandørens netthandel og som har verdi under NOK 100 000 eks. mva. Ved kjøp av utstyr eller instrumenter med verdi over NOK 100 000 eks. mva., er UiS ikke forpliktet til å benytte den valgte leverandøren for rammeavtalen. I slike tilfelle skal det bli innhentet tilbud fra minimum tre leverandører.

Bestilling skal skje via Basware PM i henhold til rutiner for innkjøp ved bruk av elektronisk bestillingssystem. Det er oppnevnt innkjøpere som skal håndtere alle bestillingene. For å bestille varer må derfor en av de aktuelle innkjøperne for din enhet kontaktes.

Representanter fra VWR vil være på UiS den 6. november 2013med informasjon om hva de har å tilby. Se vedlagte invitasjon.

For oversikt over rutiner samt innkjøpere henvises til økonomihåndboken på følgende link:
http://www2.compendiapersonal.no/Kunder/uis/okonomi.nsf/unique/EC5DB1158890DA91C1257935003420CD
En oversikt over UiS avtaler finnes på følgende link:
http://www2.compendiapersonal.no/Kunder/uis/okonomi.nsf/unique/0E898F875D9D12DBC1257935003420CC


Sist oppdatert av Kjartan Lindland (31.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol