Gratulerer Jan !


Vi gratulerer professor Jan Bjøranger med UiS’ Læringsmiljøpris for 2013, for arbeidet med 1B1! Prisen ble delt ut av rektor Marit Boyesen under UiS’ 9-årsfeiring den 29. oktober.

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved UiS ga følgende begrunnelse for tildeling av prisen:

1B1 med kunstnerisk leder professor Jan Bjøranger i spissen er et unikt orkesterprosjekt som frembringer et spennende kunstfaglig læringsmiljø. Orkesteret favner et bredt aldersspenn og sammensetningen av mange musikktalenter fra kulturskolen, musikkstuderende og profesjonelle musikere gir et enestående læringsmiljø på et høyt musikalsk nivå. 1B1 har høstet nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sine konserter og CD-produksjon.

Suksessen til 1B1 må tilskrives professor Jan Bjøranger. Han evner å favne alle musikerne, inkludert våre studenter, han utfordrer og inspirerer dem til å yte sitt ypperste. Den enkelte opparbeider en tro på sine ferdigheter og trygghet på at de er viktige bidragsytere i et så tett samspill som orkesterspill er. Professor Jan Bjøranger og 1B1 er også profilerte ambassadører for Universitetet i Stavanger.

Vi er også stolte av studentene våre som utgjør 1B1 sammen med Jan Bjøranger, og er imponerte over alt de får til.  Ikke minst da ensemblet kvitterte med en flott fremførelse under mottakelse av prisen, først meden kort improvisasjon ved entring av scenen, og dernest preludiet fra Holbergsuiten.

Institutt for musikk og dans ønsker vår professor Jan Bjøranger og ensemblet 1B1 lykke til videre!


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (30.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol