Endring av Fellesområdet for ansatte (G:) / Change on Common disk for employees (G: )


Fellesområdet (G: ) for ansatt vil bli utvidet torsdag 31. oktober.
The common disk (G: ) for employees will be expanded on Thursday October 31.

Fellesområdet for ansatte (G: ) er nesten fullt. For å utvide må vi endre stien under G:\ slik at den vil vise to mapper, se bildet under teksten.

Endringen vil bli gjort torsdag 31.oktober kl. 16:00-20:00
Vi oppfordrer alle til å logge av datamaskinen før kl 16:00, eller lukke alle dokumenter/filer som er lagret på fellesområdet.

G:\Common01 – Her er det eksisterende fellesområdet. Alt unntatt AM vil bli å finne her.
G:\Common02 – Nytt fellesområde. Vi flytter hele mappen AM fra eksisterende fellesområde til denne mappen.

Alle rettigheter til mapper blir som før.

NB! Alle dine snarveier må lages på ny ettersom stien blir endret.
Det gjelder også "sist brukte dokumenter" - disse må åpnes der de er lagret.
 


The common disk for employees (G: ) are almost full. To expand we need to change the path below G:\ so that it will contain two folders, see picture below the text.

The change will be done on Thursday October 31 from 4:00 PM to 8:00 PM
Please log off the computer before 4:00 PM, or close all documents/files that are saved at Common

G:\Common01 – this is the existing Common disk. Everything except AM will be found here.
G:\Common02 – this is the new disk to where we will move the folder AM

All file rights will remain the same.

Note! All your shortcuts and references to G: must be made new as the path is changed.
The same for previously used documents which needs to be opened from its location at G:


 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol