UiS har inngått rammeavtale med Kjosavik AS om innkjøp av kontorrekvisita og kopipapir


UiS har inngått rammeavtale med Kjosavik AS om innkjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Kjosavik AS er en del av konsernet Norengros.

Avtalen skal løpe i tre år fra 15. oktober 2013. Fra da skal alle bestillinger av kontorrekvisita og kopipapir foretas fra den nye leverandøren og ikke lenger fra Magnar Eikeland. Videre skal avtalen omfatte alle typer kontorrekvisita og kopipapir som er tilgjengelig i leverandørens netthandel.

Leverandøren skal foreta lagerkontroll og etterfylle lager ved behov. Andre bestillinger skal sendes via det elektroniske bestillingssystemet Basware PM. Leverandøren er i ferd med å  etablere en punch-out løsning hvor bestillingssystemet koples opp mot leverandørens egen netthandel via markedsplassen ehandel.no.

Vi viser ellers til UiS rutiner for innkjøp ved bruk av elektronisk bestillingssystem.

Det er oppnevnt innkjøpere som skal håndtere alle bestillingene. For å bestille varer må derfor en av de aktuelle innkjøperne for din enhet kontaktes.

For oversikt over rutiner samt innkjøpere henvises til økonomihåndboken på følgende link: http://www2.compendiapersonal.no/Kunder/uis/okonomi.nsf/unique/EC5DB1158890DA91C1257935003420CD

En oversikt over UiS avtaler finnes på følgende link: http://www2.compendiapersonal.no/Kunder/uis/okonomi.nsf/unique/0E898F875D9D12DBC1257935003420CC


Sist oppdatert av Kjartan Lindland (17.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol