Forskningsrådets program Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) lyser ut inntil 200 mill. kroner


Utlysningen er bred og omfatter alle temaområdene i programplanen. I tillegg til 140 mill. kroner til forskerprosjekt, er det øremerket 20 mill. kroner til forskerprosjekt ledet av forskere med nylig avlagt doktorgrad (inntil 5 år siden). Det lyses også ut inntil 40 mill. kroner til institusjonsforankret strategiske prosjekt om eldres yrkesdeltakelse.

VAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge, og løfter frem temaer som aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet. Samfunnsutfordringene i velferdssamfunnet må møtes med handlingsrettet kunnskap av høy kvalitet om velferds-samfunnets økonomiske, sosiale og normative bærekraft, med inklusjon og eksklusjon som sentrale perspektiver.

Fristen for å søke er 27. november kl. 13:00 for alle søknadstypene. Forskere med nylig avlagt doktorgrad kan søke mellom 3-6 mill. kroner, mens rammen for øvrige forskerprosjekt er 5-12 mill. kroner. For institusjonsforankrete strategiske prosjekt kan man søke om inntil 20 mill. kroner.

Forskningsrådet vil ta hensyn til konkretisering av rollen til samarbeidspartnere, oversikt over budsjett, planer for internasjonalt samarbeid, planer for vitenskapelig publisering og formidling i prioriteringen av søknader.

Les mer om utlysningene her.

Hjemmeside for VAM programmet.

 

Ta kontakt med forskningsrådgivere på UiS med spørsmål om utlsyningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard bistår ved helserelaterte prosjekter og Vibeke bull for andre typer prosjekter.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (30.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol