Temadag 2013: Universell utdanning


Norge har som målsetning å være universelt utformet innen 2025. Fredag 25. oktober arrangeres det internseminar for spesielt inviterte deltakere om universell utdanning ved Universitetet i Stavanger.

Universitets- og høgskoleloven fastslår at læringsmiljø skal utformes etter prinsippet om universell utforming (§ 4-5). Dette betyr at idealet, så langt det er mulig, er at undervisningen skal være tilgjengelig for alle studenter, uten at det oppstår behov for særskilt tilrettelegging. Men hvordan oppnår vi dette? 

Læringsstøttesenteret, Utdanningsavdelingen og Enhet for studentservice inviterer til internseminar om hvordan vi best kan skape et godt læringsmiljø og god undervisning for en sammensatt studentgruppe. Foredragsholderne vil ha fokus på å bedre kommunikasjon mellom student og faglærer generelt, og belyse studentgruppen med usynlige funksjonsnedsettelser spesielt. 

Seminaret finner sted fredag 25. oktober klokken 9-12 i Kjølv Egelands hus, rom E164.

Seminaret filmes av NettOp, og vil gjøres tilgjengelig på nett på ansattesidene.

Spørsmål om arrangementet kan sendes til tilrettelegging@uis.no.


Sist oppdatert av Anne Marit Aspenes (14.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol