Strukturert skriveseminar for faglig ansatte ved SV-fakultetet


Er det vanskelig å prioritere skriving, eller nesten umulig å få tid til skriving når en underviser mye? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? Vi legger til rette for en lengre sammenhengende periode, og ønsker velkommen til strukturert skriveseminar 13.-15. januar 2014!

Seminaret arrangeres på Utstein kloster hotell fra kl. 16 mandag 13. januar, til kl. 16 onsdag 15. januar 2014.


Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men førsteprioritet blir gitt til kombinerte stillinger (dvs faglig ansatte som nå både forsker og underviser).

Det er en forutsetning at man arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide/ferdigstille denne på seminaret, at man deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet. Seminaret ledes av prodekan for forskning Trude Furunes.

Utgiftene til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.


Påmeldingsfrist: 25. oktober 2013. Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Marianne Gjerlaugsen. Det er plass til inntil 18 deltagere på seminaret.

Program og søknadsskjema


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (10.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol