Omlegging av telefonlinjer - Reconfiguration of telephony services 09.10.13


I sammenheng med ny telefoniløsning vil eksisterende bylinjer bli rekonfigureret onsdag 07:00 til 12:00.
Det kan forekomme ustabile telefonitjenester i tidsrommet.
As a part of new telephony services, existing incoming lines will be reconfigured Wednesday 07:00 to 12:00
Some instability in telephony services might occur during the transition period.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (08.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol