Lunsjmøte: The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)


Stavangerregionen har plassert seg blant de fremste helseregionene i Europa gjennom opptak i The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). Hvilke muligheter gir det helseaktører i Stavangerregionen?

Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år.
Initiativet tilbyr ikke finansiering, men bringer sammen eksisterende europeiske, nasjonale og regionale helseaktører.

Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer (horisont 2020), samt næringsmuligheter.

Lunsjmøte 14.oktober kl. 1030-1230, Arne Rettedalshus - G101, Universitetet i Stavanger

Seminaret er gratis, men krever påmelding: www.stavangerregion.no

1030 – 1100 The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA):
europeiske impulser – regional styrke
Heidi Jakobsen – Stavangerregionens Europakontor

1100 – 1130 Stavangerregionen – en europeisk helseregion
Regionale initiativ knyttet til de to arbeidsgruppene som Stavangerregionen er tatt opp i under EIP
AHA: integrert omsorg og selvstendig liv
TBC

1130 – 1150 Sør-Danmarks erfaring fra deltagelse i EIP AHA
Lotte Beck & Christina Wanscher – Syddansk Sunhedsinnovation

1150 – 1210 Mulighetsrommet i EIP AHA
Tone Grindland Gustafsson – Greater Stavanger Kyrre Aas – Universitetet i Stavanger

1210 – 1230 Hvordan kan Stavangerregionens helseaktører ta i bruk EIP AHA?
Dialog.

Europeiske Innovasjonspartnerskap (EIP) er en arbeidsmetode lansert i Innovation Union, og er et såkalt flaggskipinitiativ under Europa 2020-strategien som skal bidra til smart, inkluderende og grønn vekst. Hensikten er å løse samfunnsutfordringer, for eksempel knyttet til aldring, ved å utvikle innovative produkter og tjenester som samtidig skaper vekst og sysselsetting. Triple helix-samarbeid er arbeidsmodellen som benyttes.

Kontakt ved UiS:

Kyrre Aas og Lena Forrgard

Forskning- og innovasjonsavdelingen, UiS


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (08.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no