Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013


Årets nasjonale studieadministrative seminar arrangeres med Universitetet i Stavanger som vertskap. Seminaret vil finne sted torsdag 3. oktober til fredag 4. oktober. Hovedtema for årets seminar er «Møte med generasjon Z – genZ i høyrere utdanning».

GenZ,  født på nittitallet (eller senere), beskrives som «highly connected» og har forholdt seg til nye former for kommunikasjon, digitale medier og ny teknologi før de kunne lese – de er "digitalt innfødte".

Hvem er dagens og morgensdagens studenter? Hvilke forventninger har de, og hvordan er utdanningsinstitusjonene rustet til å ta imot dem? Hvilke utfordringer står vi overfor?

Vi har alle et mål om at studentene skal lykkes. UiS ønsker med dette seminaret å belyse høyere utdannings møte med «den nye studenten». Hvilke utfordringer står vi som utdanningsinstitusjoner overfor i møte med generasjon Z?

Les hele programmet på arrangementsiden.


Sist oppdatert av Ragnhild Scheen (02.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol